OM OSS

Vi hjälper dig att hantera ditt klimatavtryck under hela din hållbarhetsresa.

Vi är en specialiserad hållbarhetskonsultfirma som levererar lösningar för hela ESG-segmentet (environmental, social & governance). Genom att kombinera innovativa systemlösningar med analytisk expertis erbjuder vi metoder för att förbättra våra kunders hållbarhetsstrategi. Vi erbjuder omfattande tjänster i varje steg av din organisations hållbarhetsresa; datainsamling och hantering, avancerad analys, strategiutveckling, ESG-rapportering och klimatkompensering.

Cemasys grundades år 2007 och var en av de första specialiserade klimatförändrings- och hållbarhetskonsultfirmorna i Norge. Idag består våra 400+ skandinaviska och internationella kunder av börsnoterade företag, privata organisationer i alla branscher och den offentliga sektorn. Vi använder en unik tvådelad strategi för att säkerställa att vi kan täcka alla aspekter som krävs för att förbättra din hållbarhetsprestanda.

Molnbaserat system

Vi har utvecklat ett toppmodernt molnbaserat system som samlar in, hanterar och analyserar din ESG-data. Systemet är skräddarsytt efter varje organisations behov och möjliggör oberoende samt kontinuitet i spårningen av din hållbarhetsprestanda. Systemet har fyra moduler:


Carbon Footprint
Denna modul möjliggör insamling och hantering av data som är kopplat till ditt företag och värdekedjans påverkan på klimatförändringen enligt det internationella Greenhouse Gas Protocol. När ditt företag har beräknat ert koldioxidavtryck kan vi även hjälpa till med klimatkompensering.

ESG Metrics
Denna modul möjliggör insamling och hantering av kvalitativ samt kvantitativ ESG-data och är fullt kompatibel med GRI (Global Reporting Initiative).

ESG Survey
Denna modul möjliggör mätning, hantering och kartläggning av ESG-risker i din försörjningskedja.

Activity Log
Med den här modulen kan du fånga, analysera och rapportera all HSE-data (health, safety and environment) som är viktiga för din organisation.

Read more

Expertkonsulter

Vårt team av expertkonsulter har lång erfarenhet av att analysera ESG-data för att utveckla omfattande och meningsfulla hållbarhetsstrategier samt ESG-rapportering. Våra medarbetare är passionerade och drivna att hjälpa ditt företag minska sitt koldioxidavtryck och förbättra dess övergripande hållbarhetsprestanda.


Målsättning och utsläppsreduktionsanalys
Våra konsulter analyserar koldioxidavtryck för att utveckla koldioxidbudgetar och initiativ för att minska utsläpp. Vårt team kan också hjälpa till att fastställa vetenskapliga reduktionsmål i enlighet med den senaste klimatvetenskapen och Parisavtalet.

TCFD klimatrelaterade risker
Vi hjälper till att kartlägga, identifiera, analysera och rapportera om ditt företags klimatrelaterade risker i enlighet med rekommendationerna från TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Rapportering
Vårt team har stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder i alla former av ESG-rapportering: koldioxidavtryck i årsrapporter, rapportering av klimat- och miljöprestanda till CDP och rapportering av ESG-data enligt GRI.

Read more

VÅRT ENGAGEMANG FÖR HÅLLBARHET

Förutom att hjälpa våra kunder under deras hållbarhetsresa, försöker vi alltid förbättra vårt eget hållbarhetsarbete. Varje år beräknar vi vårt koldioxidavtryck och kompenserar för våra utsläpp genom FN-certifierade utsläppsminskningsprojekt. Vi är också involverade i flera projekt och partnerskap för att stärka vårt hållbarhetsarbete och förse våra kunder med de mest uppdaterade och pålitliga resurserna.

Cemasys Climate Park

År 2019 finansierade Cemasys plantering av 150 000 mangroveträd i Thor Heyerdahl Klimatpark i Myanmar. Vi ser detta som ett unikt tillfälle att bidra till att minska klimatförändringarna och förbättra socioekonomiska förhållanden i lokalsamhället. Plantering av nya skogar binder koldioxid från atmosfären och ett nytt mangroveträd kan binda ca. 1 tCO2 under en tjugoårsperiod. Mangroveskogar är också grogrund för fiskpopulationer och främjar biologisk mångfald samt viktiga livsmiljöer för annars utrotningshotade djur- och växtarter.

Climate Neutral Now

Cemasys var ett av världens 100 första klimatneutrala företag. Vi har undertecknat Climate Neutral Now (UNFCCC) och följer metoden för alla våra kunder som beräknar, minskar, kompenserar och kommunicerar sina utsläpp. Climate Neutral Now är ett initiativ som uppmuntrar utjämning av utsläpp genom att stödja gröna projekt som minskar, undviker eller avlägsnar växthusgasutsläpp.

UN Global Compact

År 2020 gick vi med i UN Global Compact som deltagande medlem. Initiativet möjliggör partnerskap och samarbeten i det arbete som behövs för att nå FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Genom vårt medlemskap deltar Cemasys i regionala och internationella engagemang samt resursutveckling.

CDP Accredited Provider

Cemasys är det enda nordiska konsultföretaget som är en långvarig ackrediterad CDP-leverantör (Carbon Disclosure Project) och Silver Partner. Vi får utbildning och exklusiv inblick i CDP:s metodik samt nära stöd från CDP-personalen. Detta innebär att våra kunder får det bästa stödet från vårt team och vi har unik inblick i de bästa metoderna för att svara på CDP-frågeformuläret.

Science Based Target partner

Genom CDP erkänns vi också som en ackrediterad partner till Science Based Target initiative (SBTi). I vårt samarbete med SBTi hjälper vi företag att utveckla ambitiösa och meningsfulla utsläppsminskningsmål som en integrerad del av deras hållbarhetsstrategi och hjälper till att utveckla planer för att nå dessa mål.

Sustainable Apparel Coalition (SAC)

År 2020 blev Cemasys en ansluten medlem av SAC (Sustainable Apparel Coalition). SAC är en branschomfattande grupp med fler än 250 ledande kläd-, sko- och textilvarumärken, återförsäljare och andra organisationer som arbetar för att minska de miljömässiga och sociala effekterna av produkter runt om i världen. Genom vårt medlemsförbund deltar Cemasys i regionala och internationella engagemang och resursutveckling. Det innebär att vi kommer att ligga i framkant av cirkulär / hållbar textilutveckling och erbjuda våra kunder konsulttjänster baserade på den senaste informationen från en värld av hållbar textil.

Sustainability Hub (S-Hub) Member

S-Hub är en organisation som samlar det hållbara näringslivet i Norge och samordnar samarbete samt aktiviteter och bygger kunskap om hållbarhetsfrågor. Cemasys har varit medlem i S-Hub sedan 2017.