OM OSS

CEMAsys.com AS är ett oberoende konsultföretag inom hållbarhet som tillhandahåller lösningar för att göra organisationer mer hållbara. Vi hjälper företag att tjäna och upprätthålla sitt förtroende.

Oavsett vilken bransch du jobbar inom eller vilken ambitionsnivå ni har, kan CEMAsys.com AS hjälpa dig att förverkliga verksamhetens potential i hållbarhetsarbetet.

Vi erbjuder ett brett sortiment av tjänster inom hållbarhet, såsom analys av klimatpåverkan, hållbarhetsrapportering och strategier, bedömning av sociala och miljömässiga risker samt revisioner av leverantörskedjan.

Vi har erfarenhet av såväl noterade som icke-börsnoterade företag. Våra kunder är passionerade för att göra en skillnad i världen.

 

PARTNERS

Vi har undertecknat the Climate Neutral Now pledge (UNFCCC).

CEMAsys.com är Silver Partner ackrediterad partner till CDP (Carbon Disclosure Project) och bistår några av världens största verksamheter med rapportering årligen.

CEMAsys.com har också ingått ett Produkt Partnerskap med DNV GL- Business Assurance för sin onlinerapporteringstjänst cemasys.com.

KONTAKT

Försäljning

Administration

Teknologi

Konsulter