OM OSS

Vi hjelper deg hvert steg på veien for å nå dine bærekraftsmål.

Vi er et konsulentselskap spesialisert på bærekraft som leverer løsninger for hele Environmental Social Governance (ESG) segmentet. Ved å kombinere innovative systemløsninger og analytisk ekspertise, gir vi våre kunder metoder og verktøy for å utarbeide og forbedre deres bærekraftstrategier. Vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester for hvert steg av din bedrifts bærekraftsreise; datasamling og administrasjon, avansert analyse, strategiutvikling, ESG rapportering og klimakompensasjon.

Cemasys ble stiftet i 2007 som en av de første spesialiserte klimaendring- og bærekrafts-konsulentvirksomhetene i Norge. I dag består våre 400+ skandinaviske og internasjonale kunder av børsnoterte- og private firmaer fra alle industrier, samt organisasjoner i offentlig sektor. Vi bruker en unik tosidig metode for å sikre at vi dekker alle nødvendige aspekter for å forbedre bedrifters gjennomføringsevne når det kommer til bærekraft.

Skybasert system

Vi har utviklet et ‘’state-of-the-art’’ skybasert system som samler, administrerer og analyserer din ESG data. Systemet er skreddersydd til hver organisasjons behov og tilrettelegger for uavhengighet og kontinuitet i sporing av bedriftens utvikling innen bærekraft. Systemet har fire moduler:


Carbon Footprint
Denne modulen tilrettelegger for samling og administrasjon av data knyttet til klimagassutslipp fra organisasjoner og deres verdikjede, i henhold til den internasjonale Greenhouse Gas Protokollen. Når ditt firma har beregnet deres klimagassutslipp, kan vi assistere med klimakompensasjon.

ESG Metrics
Denne modulen tilrettelegger for samling og administrasjon av kvalitativ og kvantitativ ESG data og fungerer i henhold til The Global Reporting Initiative (GRI).

ESG Survey
Denne modulen gjør det mulig for din organisasjon å måle, administrere og kartlegge ESG-relaterte risikoer i deres verdikjede.

Activity Log
Denne modulen gjør det mulig å samle, analysere og rapportere alle HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)-temaer som er viktige for din organisasjon.

Read more

Eksperter

Vårt team av konsulenter har robust erfaring i å analysere ESG data for å utvikle omfattende og meningsfulle bærekraftstrategier og ESG rapporter. Våre folk er drevene og lidenskapelig opptatt av å hjelpe din organisasjon med å redusere deres klimaavtrykk, samt forbedre helhetlige bærekraftsytelse.


Målsetting og utslippsreduksjonsanalyse
Våre konsulenter analyserer klimaavtrykk for å sette opp klimaregnskap og utslippsreduserende initiativer. Vårt team kan også bistå med å sette Science Based Targets i tråd med oppdatert klimavitenskap og Parisavtalen.

TCFD- klimarelatert risiko
Vi bistår med å kartlegge, identifisere, analysere og rapportere din organisasjons klimarelaterte risikoer i henhold til anbefalingene gitt av the Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).

Rapportering
Vårt team har lang erfaring med å bistå våre kunder med alle former for ESG rapportering: Integrere klimaavtrykk i årsrapporter, rapportere klima- og miljørelatert utvikling til CDP og ESG rapportering i henhold til GRI.

Read more

VÅR BÆREKRAFTSFORPLIKTELSE

I tillegg til å hjelpe våre kunder på deres bærekraftsreise, prøver vi også alltid å forbedre vår egen prestasjon. Hvert år kalkulerer vi vårt klimaavtrykk og kompenserer for våre utslipp igjennom FN-sertifiserte utslippsreduserende prosjekter. Vi er også involvert i flere prosjekter og partnerskap for å styrke vårt bærekraftsarbeid, for å sørge for at vi alltid kan tilby våre kunder så oppdaterte og pålitelige ressurser som mulig.

Cemasys Climate Park

I 2019 finansierte Cemasys plantingen av 150 000 mangrovetrær i Thor Heyerdahl Climate Park i Myanmar. Vi ser dette som en unik mulighet til å bidra til å redusere klimaendringer, samt forbedre sosioøkonomiske forhold i lokalsamfunnet. Planting av nye skoger binder CO2 fra atmosfæren; Et nytt mangrovetre kan binde om lag 1 tCO2 i løpet av en tjueårs periode. Mangroveskoger er også en viktig forplantningsplass for fiskepopulasjoner, i tillegg til at de fremmer biologisk mangfold og beskytter habitater for truede dyre- og plantearter.

Climate Neutral Now

Cemasys var en av verdens 100 første klimanøytrale firmaer. Vi har signert Climate Neutral Now løftet (UNFCCC) og arbeider i tråd med metodikken for alle våre kunder som kalkulerer, reduserer, kompenserer og kommuniserer sine utslipp. Climate Neutral Now er et initiativ som oppmuntrer til kompensasjon av utslipp igjennom å støtte grønne prosjekter som reduserer, unngår eller fjerner klimagassutslipp.

UN Global Compact

I 2020 ble vi medlem i UN Global Compact, et initiativ som tilrettelegger for samarbeid for å nå FNs Bærekraftsmål (UN Sustainable Development Goals). Igjennom samarbeidet deltar Cemasys i regionale og internasjonale engasjementer og bistår i ressursutvikling.

CDP Accredited Provider

Som eneste nordiske konsulentvirksomhet, har Cemasys lenge vært en autorisert leverandør av CDP (Carboin Disclosure Project) og er anerkjent som ‘’Silver Partner’’. Vi får opplæring og eksklusive innblikk i CDPs metodikk, samt nøye oppfølging fra CDPs stab. Dette betyr at våre kunder er sikret best mulig støtte fra vårt team, som har unik innsikt i ‘’best practices’’, når det kommer til å svare på CDP-spørreundersøkelsene.

Science Based Target partner

Igjennom CDP er vi også anerkjent som en Science Based Target partner. I vårt samarbeid med The Science-Based Target initiative (SBTi) hjelper vi bedrifter med å utvikle ambisiøse og realistiske utslippsreduksjonsmål som en integrert del av deres bærekraftstrategi, samt med å nå disse målene.

Sustainable Apparel Coalition (SAC)

I 2020 ble Cemasys medlem av the Sustainable Apparel Coalition (SAC). SAC er et tverindustrielt samarbeid mellom fler enn 250 ledende kles-, fottøy- og tekstil-merker/forhandlere/organisasjoner som jobber med å redusere miljømessige og sosiale konsekvenser som følge av tekstilproduksjon og forvaltning. Igjennom vårt medlemskap bidrar Cemasys i regionale og internasjonale engasjementer, samt til ressursutvikling. Dette betyr at vi alltid holdes oppdatert på utviklinger innen sirkulær/bærekraftig tekstil og kan tilby våre kunder rådgivning basert på den nyeste tilgjengelige informasjonen.

Sustainability Hub (S-Hub) Member

S-Hub er en organisasjon som bringer sammen det bærekraftige næringsliv-miljøet i Norge og koordinerer samarbeid og aktiviteter for å bygge kunnskap rund bærekrafttemaer. Cemasys har vært medlem av S-Hub siden 2017.