Trenger du å forbedre bærekraftstrategien din?

Trenger du å forbedre bærekraftstrategien din?

previous arrow
next arrow
Slider

Cemasys.com

CEMAsys.com er en online skytjeneste som kobler bærekraft, miljø, risikostyring og ledelse på en smart måte.

Systemet er en fleksibel og brukervennlig plattform for effektiv ESG og bærekraft administrasjon. Produktet er modulbasert og gjør det mulig å starte med en funksjon for deretter gradvis å ta i bruk nye moduler når behov og ambisjonsnivå øker.

CEMAsys.com hjelper deg med å samle inn, analysere og lagre viktige data og dokumenter innen fagområder som ESG, HMS, miljø og leverandørkjede kontroll.

Vi gir deg tilgang til markedets beste skytjeneste, noe som gjør deg istand til å administrere hele bærekraft området i ett integrert miljøledelses system.

LAST NED PRODUKTARK

LES MER

ESG SYSTEM

Klimaregnskap

Har du et klart bilde av egne klimagassutslipp kan du lettere definere tiltak for å redusere virksomhetens CO2-utslipp.

Vår modell for CO2 beregning er basert på den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen) og inkluderer også tilgang til en internasjonal utslippsfaktor database for carbon footprint beregninger.

GHG-protokollen er det mest brukte verktøyet innen beregning av klimagassutslipp og utgjorde grunnlaget for ISO 14064-I-standarden (2006).

Ved hjelp av klimaregnskap modulen kan du lettere identifisere, prioritere og spore energireduserende tiltak. Og våre grafiske rapporteringsfunksjoner gjør det enkelt å visualisere resultatet over tid.

Les mer

ESG Database

Morgendagens vinnere vil utvilsomt ha fokus på ESG og bærekraft i langt større grad enn tidligere.

CEMAsys er skreddersydd for rapportering av miljø og ESG indikatorer som f.eks. energi- og vannforbruk, utslipp og bruken av kjemiske stoffer.

Modulen er også et nyttig verktøy for å innfri kravene til god rapportering mot internasjonale system som FNs Global Compact og miljøstyringssystemer som ISO-14001 og EMAS.

Husk at det du kan måle, det kan du også styre. Skal din virksomhet lede an på ESG og bærekraftområdet må du vite hvor virksomheten står i dag.

ESG & Miljø modulen gir deg verktøyet for å kunne innhente, analysere og måle viktige miljøindikatorer i egen virksomhet.

Les mer

HMS Avvikslogg

Modulen hjelper deg med å innhente, analysere og rapportere alle viktige HMS data i egen virksomhet.

HMS er et område som er lovpålagt og trenger derfor ekstra kvaliteter knyttet til rapportering av virksomhetskritiske data.

HMS modulen er et smart og effektivt system for innrapportering og kontroll av alle lovpålagte forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Godt HMS arbeid handler om å forebygge fremtidige hendelser og forbedre sikkerhet.

Vår smarte Avvikslogg gir deg en enkel og  sikker innrapportering av alle avvik. Ansatte kan raskt rapportere hendelser via smart telefon, Ipad eller PC.

Du kan deretter bruke databasen til korrigerende tiltak, analysere underliggende årsaker samt rapportere om hendelser og avviksforhold i egen virksomhet.

Les mer

Leverandørkjede

Din leverandørkjede utgjør både en betydelig risiko men også en stor mulighet for positiv ESG og miljøpåvirkning.

Vil du virkelig bidra på miljø og ESG området så bruk vår smarte Leverandørkjede modul.

Stiller du krav til egne leverandører kan du skape betydelige nettverkseffekter. Da bidrar du til en bedre verden ved å bruke innkjøpsmakten din.

Modulen hjelper deg med å stille krav, innhente og analysere informasjon fra både leverandørleddet og 3 parts kilder på en effektiv og strukturert måte.

Samtidig får du innhentet informasjon som kan avdekke merkevare risiko, svindel, korrupsjon, barnearbeid og mange andre ESG trusler gjemt i eget leverandørledd.

Les mer

Dokumentarkiv

CEMAsys dokumentarkiv er en sikker fildelings- og lagringsløsning for alle HMS, ESG og miljøansatte.

Skylagring i dokumentarkivet gjør alle dine dokumenter, databaser og rapporter lett tilgjengelige for alle ansatte.

Du kan også gjøre dokumentarkivet ditt tilgjengelig for tredjepartsaktører når det gjelder sertifiseringsprosesser, revisjon eller annen verifisering (ISO etc.).

CEMAsys importfunksjon gjør det også mulig å importere store mengder data fra andre driftssystemer på en enkel og sømløs måte (begge veier).

Funksjonen gir også nyansatte rask tilgang til gamle filer og mapper, og tar vare på utgående ansattes arbeid ved hjelp av rask kontooverføring.

Les mer

ESG RAPPORTERING

ESG Rådgivning

Vi er opptatt av tydelig, korrekt og meningsfull bærekraft rapportering.

Våre erfarne rådgivere vil hjelpe deg med å nå dine ESG mål enten det er å:

 • utvikle ansvarlighet
 • redusere risiko
 • bygge konkurransefortrinn
 • drive merkevarebygging

Vi leverer en unik ESG kompetanse og har erfaring fra:

 • mange bransjer og kunder
 • internasjonal rapportering
 • offentlige, unoterte og børsnoterte virksomheter
 • både industri, finans og tjenestesektoren
 • avanserte og komplekse rapportformater

Les mer

Klimaregnskap

Vi tilbyr rådgivning og støtte til utforming av detaljerte klimaregnskap.

Klimaregnskap (carbon footprint) blir utført i samsvar med GHG protokollens standarder (The Greenhouse Gas Protocol) samt råd og veiledning angitt i «Corporate Accounting and Reporting Standard» utgitt av World Resource Institute (WRI) og "the World Business Council for Sustainable Development» (WBCSD).

Vi hjelper deg med:

 • informasjonsinnhenting
 • datakvalitet
 • rapporteringsstruktur
 • metodikk og rutiner
 • og en spennende rapport

Les mer

CDP Rapportering

Vi tilbyr hjelp og støtte til internasjonal CDP (Carbon Disclosure Project) rapportering.

CDP er en uavhengig non-profitt organisasjon som har verdens mest omfattende database med bærekraftinformasjon fra de største virksomhetene.

Vi har støttet våre kunder med god og detaljert CDP rapportering siden 2008. Vår lange erfaring sikrer deg en høy rapporteringskvalitet og en korrekt CDP rating.

CEMAsys.com AS er også en CDP Silver Partner akkreditert leverandør av konsulenttjenester og systemverktøy.

LAST NED:  CDP PROSESS | WHY CEMASYS

 

Les mer

GRI Rapportering

Vi tilbyr støtte til GRI (Global Reporting Initiative) og annen type ESG rapportering.

Våre rådgivere er GRI-sertifiserte konsulenter (GRI Standards reporting guidelines) og med lang erfaring og kompetanse innen ESG rapportering.

Våre medarbeidere vil hjelpe deg med å nå dine ESG mål enten det er å utvikle ansvarlighet, redusere risiko eller bygge konkurransefortrinn.

Vi bistår deg med alle typer av bærekraft rapportering knyttet til miljø, klima og sosialt ansvar.

GRI PRODUKT ARK      GRI PROSESSBESKRIVELSE

Les mer

Science Based Target Analyse

Vi leverer spesialtjenester knyttet til SBT analyser og trend-framskrivninger.

SBT (Science Based Target) analyser gjør det mulig for virksomheter å lage sine egne utslippsscenarioer i tråd med egen "andel" av det globale utslippsbudsjettet.

Våre rådgivere hjelper deg med å beregne hvordan din virksomhet bør redusere egne utslipp for å være i balanse med verdens temperaturøkningsmål på 2°.

LAST NED SBT PRODUKT ARK

Les mer

TCFD Klimarelatert Risiko

Vi hjelper selskaper med å forstå og bruke anbefalingene fra TCFD ved å identifisere, analysere og rapportere om klimarelaterte økonomiske risikoer og muligheter.

In 2015, the Financial Stability Board launched the industry-led Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) to develop recommendations on climate-related financial disclosures. The recommendations of the Task Force help companies understand what financial markets want from disclosure in order to measure and respond to climate-related risks and encourage firms to align their disclosures with investors’ needs.

We help companies understand these recommendations and guidelines, identify risks and opportunities, analyze risks using scenario analysis, and report on these risks and opportunities according to the framework created by the TCFD.

Les mer

ESG UNDERSØKELSER

LEVERANDØR- KJEDE

ESG undersøkelser

Modulen er skreddersydd for å håndtere ESG risiko og usikkerhet hos leverandører og partnere.

Systemet gjør det mulig å drive et strukturert risikoarbeid mot målgruppene. Her kan du få støtte av en algoritmebasert risk-score modell, et effektivt spørreverktøy, dokumentarkiv, 3-parts informasjonskilder og gode presentasjonsverktøy.

Resultatet kan bli at du lettere får identifisert virksomhetens totale ESG risiko, igangsatt positive tiltak mot enkeltobjekter og redusert risiko-eksponeringen mot egen merkevare.

Og så dokumenterer systemet automatisk de strukturerte initiativ du har tatt, for å redusere egen ESG risiko.

Les mer

Risikovurdering

Bruk vår smarte Dashboard funksjon for å få et klart bilde av målgruppens totale risikostatus.

Dashboard funksjonen gir deg en oversikt over kontrollobjektets totale informasjons-bilde. Her kan du se på risk-score nivået, opplastede dokumenter og sertifikater, resultatet fra undersøkelsen, tilleggsinformasjon fra objektive 3-parts kilder, samt egne kontrollaktiviteter.

Alle tall og resultater presenteres i et brukervennlig format og i form av tabeller, grafiske presentasjoner og ikoner.

Les mer

Risikoeksponering

Bruk vårt egenutviklede spørreverktøy som er skreddersydd for å eksponere ESG og bærekraftorientert risiko.

Her kan du enkelt sette opp egne spørreundersøkelser. Du får tilgang til et stort bibliotek på over 600 relevante ESG standardspørsmål som du kan plukke fra. Alternativt kan du konstruere helt unike spørsmål selv.

Vi hjelper deg også med å laste inn egne leverandørdata i systemet. Deretter går spørreundersøkelsene digitalt og du kan kjøre så mange kontrollundersøkelser du vil, i alle varianter, og mot de risikogruppene du selv prioriterer. Til slutt kopler vi opp undersøkelsene i risk-score systemet.

Les mer

Risikoovervåking

Bruk vår internasjonale medieovervåkningstjeneste for å styrke egen risikovurdering.

Her kan du støtte den subjektive informasjonen som du henter inn via egne ESG undersøkelser, med objektiv informasjon fra nettet.

Du får tilgang til et meget stort databibliotek som hentes døgnet rundt fra nettsider, fagnettsteder, nettaviser, blogger, og andre åpne kilder i over 200 land. Vi gir deg også tilgang til et stort ESG søkeord bibliotek.

Våre konsulenter hjelper deg med oppsett, språk og valg av riktig søkeord. Vi hjelper deg også med ekstra søkeordstrategier for høyrisikoobjekter. Overvåkingstjenesten går automatisk 24/7.

Les mer

KLIMAKVOTER

Gjør klimakompensering til en del av ditt ESG program og din bærekraftstrategi.

Alle klimakvote prosjekter er godkjent av FN (CER) eller av «Gold Standard» (VER) systemet. Vårt kvalitetssikringsarbeid benytter ISO 14064-3: 2006, «Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions».

Husk at hvis du kjøper en klimakvote så er du med på å finansiere et miljøprosjekt som ellers ikke ville bli bygget uten den ekstra-finansieringen som kvotesystemet representerer.

   • Certified Emission Reductions (CERs)
   • Verified Emission Reductions (VERs)
   • EU Emission Allowance (EUAs)
   • Opprinnelsesgarantier strøm (GOs)

 

Ikke salg til privatpersoner.

Kjøp klimakvoter | Köp klimatkompensation | Køb CO2-kvoter | Buy carbon offsets | Kaufen carbon offsets | Acheter des compensations de carbone | Comprar compensaciones de carbono | Cquista compensazioni di carbonio

Kjøp klimakvoter - Opprinnelsesgarantier

KONTAKT

Salg

Administrasjon

Teknologi

Konsulenter