Navigating Your Path to
Sustainability Success
0 +
Active clients
0 +
Listed companies
0 +
Countries
Slider

Et brugervenligt SaaS-system til bæredygtighedsstyring. 

Læs mere

Klar, korrekt og meningsfuld bæredygtighedsrapportering.

Læs mere

Kortlæg dine risici og start korrigerende handlinger.

Læs mere

Gør klimakompensering til en del af din bæredygtighedsstrategi. 

Læs mere

ESG SYSTEM

Klimaregnskab

Ved at beregne virksomhedens miljøpåvirkning kan du lettere definere tiltag for udslips reduktionerne.

Vores model for at beregne CO2-udslip er baseret på den internationale standard Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen) og giver tilgang til en omfattende udslipsfaktordatabase som kan benyttes til at beregne en virksomheds klimagas udslip og føre et klimaregnskab.

GHG-protokollen er det mest anvendte værktøj for beregning af klimagas udslip og udgjorde grundlaget for ISO 14064-I_standarden (2006).

Ved brug af vores klimaregnskabsmodul kan du enkelt identificere, prioritere og overvåge energireducerende tiltag, og grafiske rapporteringsfunktioner i systemet synliggære effekten af forskellige tiltag over tid.

Læs mere

 

ESG-rapportering

Morgendagens vindere vil utvivlsomt have fokus på ESG og bæredygtighed i langt større grad end tidligere.

CEMAsys er skræddersyet til rapportering af miljø- og ESG-indikatorer såsom energi- og vandforbrug, CO2-emissioner og brugen af kemiske stoffer.

ESG & Environment-modulet tilbyder et værktøj til at indhente, analysere og måle vigtige miljøindikatorer i egen virksomhed. Modulet er også et nyttigt værktøj til at opfylde internationale rapporteringskrav fra initiativer som GRI, FNs Global Compact og miljøledelsessystemer såsom ISO-14001 og EMAS.

Husk at det, du kan måle, også kan kontrolleres. Hvis din virksomhed skal lede inden for området ESG og bæredygtighed, skal du vide, hvor virksomheden er i dag.

Læs mere

ESG-undersøgelser

En virksomheds forsyningskæde udgør både en betydelig ESG-risiko og en stor mulighed for en positiv ESG-effekt.

Hvis du virkelig ønsker at bidrage i ESG-området, skal du bruge din købekraft mod din egen leverandørkæde. Ved at stille krav til dine egne leverandører kan det have store netværkseffekter.

Modulet hjælper dig med at indhente, analysere og behandle ESG-oplysninger fra din egen leverandørkæde og andre 3-parts netværk.

Denne information kan afsløre risici for ens eget brand i form af økonomiske, juridiske, politiske og sociale trusler, som ofte er skjult i ens egen værdikæde.

Vi kan også supplere den opnåede information med eksterne data for yderligere at styrke risikoanalysen.

ESG-trusler er ikke lette at beskytte sig selv 100% mod, men hvis du kan dokumentere dine egne foranstaltninger, vil det alligevel være positivt.

Læs mere

IT-sikkerhed

CEMAsys er en sikker fildelings- og dataopbevaringsløsning til alle ESG-medarbejdere.

Vores katastrofegenoprettelses- og forretningskontinuitetsplan (DRBC) er designet til at beskytte både system og information.

Målet med DRBC er at etablere gode sikkerhedsrutiner, hvis IT-trusler, infrastrukturudfordringer eller andre fejl skulle opstå mod cloudtjenesten. Vi bruger kun de allerbedste driftsleverandører og sikkerhedsløsninger, der findes på markedet.

Cloud storage gør alle dine ESG-dokumenter, databaser og rapporter let tilgængelige for alle medarbejdere. Du kan også gøre dit ESG-arkiv tilgængeligt for 3-parts aktører til certificering og revision.

Systemet giver også nye medarbejdere hurtig adgang til gammelt ESG-udstyr og sørger samtidig for alt ESG-arbejde for medarbejdere, der forlader. Her kan du styre både ESG-personale, historie og aktivitet fra et system.

Pas på virksomhedens ESG-data med smart cloud storage.

Læs mere

GDRP-compliance

I 2018 vedtog EU-land en ny persondatalov, der regulerer brugen af personoplysninger.

Loven består af nationale regler og EU's privatlivsforordning (GDPR). Forordningen er et sæt regler, der gælder for alle EU / EØS-lande.

Cemasys.com, som den dataansvarlige, vil altid følge de anbefalinger og juridiske krav, der gælder for behandling af personoplysninger til enhver tid.

Vores ESG-databaser vil hovedsageligt være forretningsorienterede og indeholde lidt personlig information. De få personlige data, vi behandler, vil ofte være knyttet til en bruger eller respondent.

Vores fortrolighedserklæring (PS), databehandleraftale (DPA) og bekræftelse af brugerens samtykke (UCC) skal under alle omstændigheder sikre, at vi behandler alle personoplysninger i overensstemmelse med GDPR-reguleringen.

Læs mere

ESG RÅDGIVNING

ESG Specialist til leje

Har du brug for en erfaren ESG-specialist på deltid eller kortvarig basis?

Vi tilbyder leje af ESG-specialister på faste kontrakter på deltid og i kortere ansættelsesperioder.

Dette kan være en god løsning, hvis du har brug for hjælp til at løse et kortsigtet projektbehov eller i tilfælde af sygdom, orlov eller anden grund.

Via os får du adgang til veluddannede ESG-specialister, hvor vi tager os af træning, kompetenceudvikling og professionel support ved at være forbundet til Nordens største ESG-miljø.

Læs mere

Klimaregnskab

Vi tilbyder rådgivning og støtte til udformning af et detaljeret klimaregnskab.

Ved brug af vores klimaregnskabsmodul kan vores konsulenter hjælpe dig med at udvikle et komplet klimaregnskab.

Vores konsulenter er eksperter i den internationale standard for beregning af klimagas udslip, Greenhouse Gas Protocol, og kan hjælpe med at kortlægge udslips kilder, sætte rapporteringsrammerne og vælge de rigtige udslips faktorer.

Læs mere

Scope 3 Kortlægning

Kortlægning af udslip i værdikæden giver bedre indsigt og identificerer risici i leverandørkæden.

En virksomhedsklimagas udslip er delt i 3 ”scopes”, hvor scope 3-udslip omfatter udslips kilderne i en virksomheds opstrøms- og nedstrøms værdikæde. Klimaregnskab fokuserer i større grad på indirekte udslip, specielt i virksomhedens leverandørkæde, da det ofte er her størstedelen af klimapåvirkningerne opstår.

Vores konsulenter er eksperter på GHG-protokollen og kan hjælpe din virksomhed med at kortlægge, beregne, analysere og rapportere Scope 3-udslip i overensstemmelse med den internationale karbonregnskabsstandard.

Ved at kortlægge hvor udslippene befinder sig i værdikæden, kan vi:

 • Identificere risici i leverandørkæden
 • Udvikle et komplet billede af virksomhedens klimapåvirkning
  Hjælpe din virksomhed med at sætte mål og udvikle en klimastrategi som engagere leverandører, reducerer klimapåvirkning og reducere risici i værdikæden

Læs mere

Science Based Target

Tilpasning af klimamål til den nyeste klimavidenskab sikre overholdelse af interessenters forventninger.

Vi hjælper virksomheder med at sætte mål for udslips reduktion i tråd med Prisaftalen og den etablerede videnskab. Videnskabsbaserede mål gør det muligt for virksomheder at lave egene udslips scenarier i tråd med det globale udslips budget for at nå 1,5-2cO-målet.

Vores konsulenter hjælper dig med at beregne et karbonbudget og demonstrere hvordan din virksomhed skal reducere udslippene i henhold til videnskabelige baserede metoder ved hjælp af en udslips reduktions plan.

Som den eneste nordiske CDP-akkrediterede SBT-partner, er vi godkendt til at udvikle mål for udslips reduktion i tråd med SBTi-kravene.

Læs mere

Klimarisiko (TCFD)

Kortlægning og analysering af klimarisiko i henhold til TCFD-anbefalingerne sikre bedste praksis i klimarapporteringen.

Vi tilbyder fuld støtte i kortlægningen og analysen af klimarelaterede risici og muligheder, og kan bistå med rapportering i samsvar med anbefalingerne fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Anbefalingerne hjælper virksomheder med at forstå hvad finansmarkedet ønsker for at måle klimarelaterede risici og opmuntrer virksomheder til at tilpasse rapporteringen til investorernes behov.

Vores konsulenter er godt kendt med værktøjerne for at udvikle scenarioanalyser og finansielle konsekvensanalyser, som vil løfte niveauet på klimarisikostyring.

Vi hjælper virksomheder med at:

 • Forstå TCFD-anbefalinger og retningslinjer
 • Identificere risiko og muligheder
 • Analysere risici ved brug af scenarioanalyse
 • Rapportere risici og muligheder i henhold til det anbefalet rammeværk for at give nøjagtig information til investorer og andre økonomiske interessenter i tråd med TCFD.

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Udvikling af bæredygtighedsstrategier vil fremme modstandsdygtig forretningspraksis.

Vores ekspertkonsulenter hjælper virksomheder med at udvikle bæredygtigheds- og klimastrategier til at kortlægge og planlægge virksomhedens tilgang til sit ESG-arbejde.

Strategi og policy-udvikling er vigtige udsagn og vejledningsdokumenter for at signalere den retning, en virksomhed agter at tage. Det er vigtigt, at en bæredygtighedsstrategi er baseret på en veludviklet videns base om virksomhedens mest materielle ESG-områder og tager højde for de unikke udfordringer i overgangen til en kulstoffattig økonomi.

Vi hjælper virksomheder med at:

Vurdere og identificere materielle områder

 • Sammenligne strategiske mål med andre brancheaktører
 • Analysere specifikke klimarelaterede udfordringer, som strategien skal tackle
 • Formulere politikker, der understøtter strategier tilpasset til en kulstofagtig fremtid

Læs mere

Klimaplan

Kortlægning af virksomhedens udslips reduktioner er en vigtig del af en modstandsdygtig klimastrategi.

Vores ekspertkonsulenter udfører avancerede analyser for at kortlægge dine udslip i det grønne skifte ved at identificere udslips reducerende tiltag og udvikle dit karbonbudget.

Ved hjælp af vores værktøj – Low Carbon Transition Planning Tool – kan vores konsulenter bidrage til at analysere og illustrere effekten af planlagte tiltag på virksomhedens klimastrategi.

I tillæg kan vi hjælpe din virksomhed med at forstå hvilke initiativer som er nødvendige for at reduktionerne skal være i tråd med 2 eller 1,5 graders udslips bane for korte eller langsigtede klimastrategier.

Vi hjælper virksomheder med at:

 • Beregne og modellere karbonbudget
 • Forstå og visualisere effekten af udslips reducerende tiltag
 • Måle fremgang mod 2 eller 1,5 scenario

Læs mere

Scenarieanalyse

Klimarelateret scenarieanalyse giver værdifuld indsigt i virksomhedens modstandsdygtighed i en global økonomi.

Scenarieanalyse er en vigtig, men udfordrende komponent til forståelse og forberedelse af virkningerne af klimaændringer og er et værdifuldt værktøj til styring af klimarelaterede risici og muligheder. En grundig analyse af virksomheden i forskellige klimascenarier hjælper med at afsløre klimarelaterede sårbarheder og giver vigtig indsigt i udviklingen af en robust forretningsstrategi.

Vi leverer videnskabsdrevne kvalitative og kvantitative scenarieanalyser i overensstemmelse med anbefalingerne fra TCFD. Vores scenarieanalyser vurderer virkningen af både fysiske og overgangsrelaterede klima risici og vurderer kort-, mellem- og langsigtede tidsrammer. Når en virksomhed har gennemført en scenarieanalyse, kan vi hjælpe med at videreudvikle planer og strategier og hjælpe din virksomhed med at udvikle en TCFD-rapport.

Læs mere

CDP-rapportering

Veludviklet CDP-rapportering vil fremhæve dine klimatiltag og bygge tillid hos dine investorer.

Vi bistår i rapporteringsprocessen til CDP (Carbon Disclosure Project), som beder virksomheder rapportere sine klimagas udslip, klimarelateret risikostyring, klimamål og engagements strategier.

Siden 2008 har vi hjulpet kunder som rapporterer til CDP, og har en række kunder som har opnået højeste karakter. Vi er den eneste CDP-godkendte partner i Norden.

Læs mere

GRI-rapportering

Overholdelse af den anerkendte GRI-standard vil sikre højkvalitet og troværdig bæredygtighedsrapportering.

Vi tilbyder støtte i processen med at udvikle grundig og engagerende rapportering i samsvar med den mest anerkendte globale standard for bæredygtighedsrapportering, Global Reporting Initiative (GRI).

Vores konsulenter er GRI-certificeret, og kan hjælpe med at gennemføre benchmarking-analyser, interessentdialoger, væsentlighedsanalyser og udvikle de forskellige rapportelementer.

Vi tilbyder også støtte i andre typer ESG-rapportering, for eksempel Dow Jones Sustainability Index.

Læs mere

EU-taksonomi

At holde trit med udviklingen i bæredygtig finans stimulere konkurrencefordel og fremtidig compliance.

Vi har et dedikeret team, der holder trit med den seneste udvikling inden for bæredygtig finansiering. En af de vigtigste og nævneværdige udviklinger i de senere år er etableringen af en EU-taksonomi for bæredygtig finansiering.

Taksonomien er en ramme, der hjælper investorer med at forstå, om en økonomisk aktivitet er miljømæssigt bæredygtig og navigere i bæredygtige investeringer i overgangen til en kulstoffattig økonomi.

Vi hjælper vores kunder med at forstå og navigere i denne nye ramme og holder os ajour med nye udviklinger og rapporteringskrav.

Læs mere

ESG RISIKO

ESG undersøgelser

Risk management modulet er skræddersyet til at håndtere risiko i forsyningskæden og i partnernetværket.

Din forsyningskæde indeholder både væsentlige forretningsrisici og samtidig gode muligheder for at levere ESG ændringer hos egne leverandører.

Her kan du få support fra en algoritmebaseret risiko-score model, et effektivt undersøgelsesværktøj, objektiv medie-information og et unikt system der hjælper dig med at identificere ESG-risiko.

Og så dokumenterer systemet automatisk de initiativer, du har taget for at reducere egen ESG-risiko.

Læs mere

Risikovurdering

Brug vores intelligente dashboard funktion til at få et klart billede af leverandørens, eller partnerens, samlede risikostatus.

Her kan du se på risiko-score niveauet, uploadede dokumenter og certifikater, resultatet af de subjektive undersøgelser, oplysninger fra objektive 3-partskilder såvel som egne kontrolaktiviteter.

Alle tal og resultater er præsenteret i et brugervenligt format både som grafik, tabeller og risikoniveauer.

Læs mere

Risikoeksponering

Vores selvudviklede undersøgelsesværktøj er skræddersyet til ESG og bæredygtighedsanalyser.

Her kan du nemt oprette dine egne undersøgelser. Du kan få adgang til et stort bibliotek med over 600 relevante ESG og bæredygtighedsbaserede standard-spørgsmål. Eller du kan oprette dine egne unikke ESG-spørgsmål.

Vi hjælper dig også med at indlæse dine egne leverandørdata i systemet. Du kan køre så mange undersøgelser som du vil, i alle varianter, og mod alle de kontrolgrupper, du vil prioritere.

Læs mere

Risikoovervågning

Brug vores internationale ESG medieovervågningstjeneste for at styrke egen risikovurdering.

Her kan du understøtte de subjektive oplysninger, du indsamler gennem undersøgelserne, med objektiv information fra internettet. Du kan få adgang til et meget stort mediebibliotek hentet døgnet rundt fra websider, magasiner, online aviser, blogs og andre åbne kilder i over 200 lande.

Vi giver dig også adgang til et stort standard ESG søgeordsbibliotek.

Vores konsulenter hjælper dig med systemopsætning, sprog og valg af de rigtige søgeord. Vi hjælper dig også med yderligere søgeords-strategier for højrisiko leverandører og partnere.

Læs mere

CO2-KVOTER

Gør CO2-kompensation til en del af dit ESG-program og din bæredygtighedsstrategi.

Vores projekt portefølje fokuserer på høj kvalitet, og alle vores projekter opfylder de strenge krav til "Quality Assurance Standard "(QAS) og "BSI’s PAS 2060 Specification on carbon neutrality".

 • Certified Emission Reductions (CERs)
 • Verified Emission Reductions (VERs)
 • EU Emission Allowance (EUAs)
 • Guarantees of Origin (GOs - Electricity)

 

Intet salg til privatpersoner.

Kjøp klimakvoter | Köp klimatkompensation | Køb CO2-kvoter | Buy carbon offsets | Kaufen carbon offsets | Acheter des compensations de carbone | Comprar compensaciones de carbono | Cquista compensazioni di carbonio

Køb CO2-kvoter